Przyjęcie oferty

Oferta może zostać przyjęta w dowolnej formie.

Jeżeli jednak dla danej umowy przewidziana jest forma szczególna, przyjęcie oferty wiązać się będzie z zawarciem danej umowy, jeśli nastąpi w przewidzianej formie.

W przeciwnym wypadku będzie stanowiło jedynie zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.