Przyznanie nagrody

Przyznanie nagrody może nastąpić w dowolnej formie, przy czym przepisy prawa wymagają zachowania w aktach osobowych pracownika dokumentów dotyczących przyznania nagrody.

Aby zachować dokument w elektronicznych aktach osobowych - jeżeli będzie wydany w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wystarczy dokument umieść w aktach.

Natomiast jeżeli będzie wydany w innej formie niż z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, to konieczne jest sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i jednoczesne opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.