Skierowanie na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie

Pod skierowaniem wymagany jest podpis pracodawcy. Wymaga jest forma pisemna, pod rygorem nieważności, dlatego konieczne jest zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Należy również pamiętać o tym, aby jeden egzemplarz dostarczyć pracownikowi.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.