Ugoda

Przepisy nie przewidują dla ugody zachowania określonej formy, czyli możemy użyć dowolnego podpisu elektronicznego.

Wyjątek może stanowić ugoda, w której przenosimy prawo, dla którego przeniesienia wymagana jest forma kwalifikowana np. prawo własności nieruchomości, kiedy to wymagana jest forma aktu notarialnego.

Wtedy jednak w samej ugodzie zawartej w dowolnej formie można zobowiązać stronę do przeniesienia własności w odpowiedniej formie i w odpowiedniej dacie, "obchodząc" to ograniczenie.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.