Umowa agencyjna

W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej (kwalifikowany podpis elektroniczny) można zastrzec, że agent za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta.

W razie niezachowania formy pisemnej poczytuje się umowę agencyjną za zawartą bez zastrzeżenia prowizji del credere.

W przypadku chęci ograniczenia działań konkurencyjnych agenta niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności lub co najmniej jej równoważnej.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.