Umowa agencyjna (ubezpieczenia) z klauzulą zakazu konkurencji

W przypadku tej umowy niezbędne jest zachowanie formy pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności, czyli wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe. 

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.