Umowa dostawy

Umowa dostawy może zostać podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Natomiast w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami może zostać podpisana również przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego (art. 74 § 4 Kodeksu cywilnego).

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.