Umowa leasingu

Umowa leasingu musi zostać zawarta w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności (art. 709(1) Kodeksu cywilnego).

Wymagany jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.