Umowa najmu lokalu

Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, czyli przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku niezachowania tej formy, w świetle prawa, umowa będzie zawarta na czas nieoznaczony.

Dla umów najmu lokalu krótszych niż rok forma umowy jest dowolna.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii nieruchomości.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.