Umowa najmu lokalu

To jaki podpis elektroniczny potrzebujesz do umowy najmu zależy od jej długości: 

- umowa na czas określony rok lub krócej – możemy zastosować zarówno e-podpis Autenti, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny,
- umowa na czas określony dłuższy od roku, np. 5 lat – konieczność zastosowania podpisu kwalifikowanego,

- umowa na czas nieoznaczony - możemy zastosować zarówno e-podpis Autenti, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jaka jest podstawa prawna?

Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego: „Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony”.

Zachowanie pisemności Umowy najmu nie zostało jednak zastrzeżone pod rygorem nieważności, co oznacza, że zachowanie lub niezachowanie formy pisemnej w żaden sposób nie wpływa na ważność Umowy najmu, a jedynie na czas jej obowiązywania.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii nieruchomości.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.