Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefon, internet, telewizja itp.) zgodnie z art. 56 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego zawiera się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

W przypadku, gdy oświadczenia woli składane są w formie dokumentowej, dostawca usług musi utrwalić i dostarczyć abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.