Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane powinna zostać podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - dla celów dowodowych.

Natomiast w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami może być podpisana przy użyciu e-podpisu Autenti (art. 74 § 4 Kodeksu cywilnego).

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii nieruchomości.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.