Umowa o ustanowienie administratora hipoteki

Zgodnie z art. 68(2) ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, umowa ustanawiająca administratora hipoteki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W tym wypadku niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.