Umowa o ustanowienie zastawu

Umowa o ustanowienie zastawu (zastaw zwykły), aby była skuteczna wobec wierzycieli, musi zostać zawarta na piśmie z datą pewną.

Forma ta zachowana jest również w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – data pewna liczona jest wtedy od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.

Umowa zastawnicza (zastaw rejestrowy) musi zostać zawarta pod rygorem nieważności na piśmie.

We wszystkich wspomnianych wypadkach niezbędny jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.