Umowa pośrednictwa pracy

Umowa pośrednictwa pracy, na podstawie której pracownik jest kierowany za granicę, powinna zostać zawarta w formie pisemnej, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dla celów dowodowych.

Biorąc pod uwagę dodatkowe złagodzenie rygoru co do formy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - zawarcie takiej umowy przy wykorzystaniu zwykłego podpisu elektronicznego byłoby świetnym rozwiązaniem.

Zawarcie umowy pośrednictwa pracy w formie innej niż przewidziana (lub z pominięciem jej obligatoryjnych elementów) podlega karze grzywny nie niższej niż 4000 zł oraz jest przesłanką do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, umożliwiającego świadczenie usług pośrednictwa.

Podsumowując, przy wykorzystaniu zwykłego podpisu elektronicznego przedsiębiorca zawarłby więc ważną umowę, mógłby mieć jednak z tego powodu spore nieprzyjemności. 

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.