Umowa pośrednictwa sprzedaży / najmu

W przypadku umowy pośrednictwa sprzedaży/najmu wymagana jest forma pisemna lub elektroniczna pod rygorem nieważności (Art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Umowa może zostać podpisana tylko przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii nieruchomości.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.