Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) musi mieć formę pisemną, w tym formę elektroniczną - co na gruncie ustawodawsta europejskiego należy rozumieć jako "utrwalenie tekstem". 

W tym wypadku zatem niezbędne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.