Umowa rachunku bankowego

Mimo, że Kodeks cywilny nie narzuca żadnej formy szczególnej, to przepisy prawa bankowego wymagają zachowania formy pisemnej dla celów dowodowych (art. 52 ust. 1 Prawa bankowego).

Wymagany jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.