Umowa renty

W przypadku renty ustanowionej za wynagrodzeniem, przepisy przewidują formę pisemną dla celów dowodowych. Wymagany jest wówczas kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jeśli jednak wynagrodzeniem jest nieruchomość lub renta ustanowiona ma być bez wynagrodzenia, konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.