Umowa sprzedaży

To, jaki rodzaj podpisu powinniśmy użyć, zależy od tego, czego własność zamierzamy przenieść.

Autenti pozwala zawrzeć umowy, dla których nie jest wymagana forma szczególna lub gdy wymaga się formy dokumentowej lub pisemnej.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.