Umowy o świadczenie usługi ochrony

Umowa o usługi ochrony osób i mienia powinna być zawarta w formie pisemnej, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustawa o ochronie osób i mienia nie określa rygoru nie zastosowania formy pisemnej, a zatem umowy zawarte w formie dokumentowej będą ważne.

Brak zachowania formy pisemnej umów może powodować jednak odpowiedzialność administracyjną w postaci pozbawienia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Zwykłego podpisu elektronicznego użyć można jednak do dokumentacji towarzyszącej, takiej jak rejestr zawartych umów czy księga realizacji umowy.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.