Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawarte między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, powinny być zawarte w formie pisemnej albo elektronicznej, czyli z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Ustawa jednak nie określa rygoru nie zastosowania formy pisemnej.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.