Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie może zostać podpisane przy użyciu e-podpisu Autenti.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.