Wymierzenie kary porządkowej

Wymierzenie kary porządkowej może nastąpić w dowolnej formie.

Natomiast zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary porządkowej powinno mieć formę pisemną, do zawiadomienia konieczne jest więc zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Aby zachować dokument w elektronicznych aktach osobowych - jeżeli będzie wydany w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wystarczy dokument umieść w aktach.

Natomiast jeżeli będzie wydany w innej formie niż z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, konieczne jest sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, oraz również opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.