Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę oraz jej rozwiązanie bez wypowiedzenia musi być złożone w formie pisemnej.

Ponieważ forma pisemna nie jest jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności, a jedynie dla celów dowodowych wypowiedzenie będzie skuteczne, ale zwolniony będzie mógł je kwestionować przed sądem pracy.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.