Zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali

Właściciel lokalu powinien zostać pisemnie powiadomiony o zebraniu co najmniej tydzień wcześniej (art. 32 ust. 1 ustawy o własności lokali), a więc za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zawiadomienie powinno zawierać: dzień, godzinę, miejsce zebrania i porządek obrad. Właściciel w formie pisemnej może również wyrazić zgodę na powiadomienia go w formie dokumentowej.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii nieruchomości.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.