Zgoda na potrącenie z pensji

Zgoda na potrącenie z pensji powinna być wyrażona w formie pisemnej i może zostać podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednak Kodeks pracy nie określa w tym wypadku rygoru niezastosowania formy pisemnej, a zatem zgody wyrażone w formie dokumentowej, czyli podpisane e-podpisem Autenti będą ważne.

Zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Zgodnie z art. 73 § 1 k.c., jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

Brak zastosowania formy pisemnej nie powoduje więc nieważności, a jedynie brak możliwości powoływania świadków na okoliczność udzielenia zgody (zbędne, bo mamy potwierdzenie dokumentem) - od strony pracownika nie ma nawet tego ograniczenia (477(7) k.p.c. w związku z 473 k.p.c.). 

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.