Zgoda udzielana przy przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego na życie

Zgoda udzielana przy przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego na życie może zostać wyrażona przy użyciu e-podpisu Autenti.

Przepisy po prostu nie określają, w jakiej formie ma zostać udzielona zgoda na przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie, może więc zostać udzielona w dowolnej formie.

Brać należy jednak pod uwagę pomocniczo art. 66 i 66(1) k.c. regulującego kwestie złożenia i przyjęcia oferty. Ubezpieczyciel może (art. 353(1) k.c.) zastrzec jednak w umowie określoną formę – np. pisemną – dla takiego oświadczenia.

Kwestią osobną  jest obowiązek przekazania przez ubezpieczyciela warunków ubezpieczenia (art 17. ust. 2 czy art. 22 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), które i tak za zgodą ubezpieczonego mogą zostać przekazane na "innym trwałym nośniku".

Wszystkie dokumenty podpisane przez Autenti spełniają wymogi "trwałego nośnika":

  1. Integralność jest gwarantowana przez opieczętowanie dokumentu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Autenti.
  2. Dostępność poprzez:
  • udostępnienie podpisanych plików na platformie Autenti,
  • możliwość wysłania takiego dokumentu na wybrany adres e-mailem,
  • pobranie pliku na dysk komputera lub wysłanie pliku na dysk w chmurze.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.