Co je to podpisová karta Autenti?

Podpisová karta je připojena ke každému dokumentu, který je podepisován, hodnocen nebo parafován na platformě Autenti. Obsahuje:

  • pečeť Autenti, která zahajuje každý proces,
  • podpisy účastníků procesu včetně zohlednění druhu podpisu, který byl vytvořen,
  • finální pečeť Autenti, které uzavírá proces podepisování.

karta p cz

A také další informace, jako např. ID dokumentu, údaje podepisujících, jejich IP adresy nebo názvy institucí, které reprezentují, uložené v chronologicky seřazeném rejstříku událostí.