Czym jest Karta Podpisów Autenti?

 

Karta Podpisów jest dołączana do każdego dokumentu podpisywanego, opiniowanego lub parafowanego na platformie Autenti. Zawiera takie elementy jak:

  • pieczęć Autenti, która rozpoczyna każdy proces,
  • podpisy uczestników procesu z uwzględnieniem, jaki rodzaj podpisu został złożony,
  • pieczęć Autenti finalizująca, która kończy proces podpisywania.
screenshot-sign.autenti.com-2021.03.29-09_33_53

A także dodatkowe informacje, jak ID dokumentu, dane podpisujących, ich adresy IP czy nazwy instytucji, które reprezentują ułożone w chronologicznym rejestrze zdarzeń.