Mohu předat dokument jinému příjemci?

Příjemce může předat dokument v rámci stejné společnosti, tzn. jinému uživateli, který pracuje v rámci stejného účtu. 

Nutnou podmínkou také je, aby v procesu podepisování nebylo určeno pořadí, a aby byl druhem požadovaného podpisu e-podpis Autenti (s autorizací e-mailem nebo e-mailem + SMS). Pokud je požadovaným podpisem kvalifikovaný podpis, nelze tento dokument, bohužel, předat jiné osobě.

Jak předat dokument?

  1. Zvolte dokument, který chcete předat, tak, že na něj kliknete.

    przekaz 1 cz ramka

2. Následně klikněte na tlačítko „Předat“.

przekaz 2 cz ramka

3. Pro potvrzení své žádosti zadejte e-mailovou adresu osoby, které chcete dokument předat, a následně klikněte na tlačítko „Předat k podpisu“.

przekaz 3 cz ramka

Hotovo! Dokument byl předán.

Zapamatujte si! Po předání dokumentu jinému příjemci, už jej nebudete moct podepsat ani parafovat. Zůstane vám ale právo dál zobrazovat jeho obsah.