Czy mogę przekazać dokument do innego odbiorcy?

Jeśli odbiorca znajduje się w tej samej organizacji co nadawca, może przekazać dokument w ramach tej samej firmy, tj. do innego użytkownika działającego również w ramach tego samego konta organizacji. Warunkiem jest aby osoba przekazująca była w procesie oznaczona jako reprezentant organizacji, a nie osoba fizyczna.

Koniecznym warunkiem jest również to, aby w procesie podpisywania nie było ustalonej kolejności, a rodzaj wymaganego podpisu to e-Podpis Autenti (z autoryzacją e-mail lub e-mail+SMS). Jeśli wymagany jest podpis kwalifikowany - niestety nie można tego dokumentu przekazać innej osobie.

Jak przekazać dokument?

1. Wybierz dokument, który chcesz przekazać klikając na niego.

screenshot-docs.autenti.com-2021.03.24-13_58_30-12. Następnie kliknij w przycisk "Przekaż".

screenshot-docs.autenti.com-2021.03.24-14_12_583. Potwierdź swoje żądanie, wpisując adres e-mail osoby, której chcesz przekazać dokument, a następnie kliknij w przycisk "Przekaż do podpisu".

screenshot-docs.autenti.com-2021.03.24-14_14_22Gotowe! Dokument przekazany.

Pamiętaj! Przekazując dokument innemu odbiorcy, nie będziesz mógł go podpisać lub parafować. Zachowasz jednak prawo do wyświetlania jego treści.