Co w przypadku usunięcia konta, gdy mam aktywną subskrypcję konta PRO. Czy zostaną mi zwrócone środki za niewykorzystany okres?

Rezygnacja z konta nie pociąga za sobą zwrotu należności za jego subskrypcję.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Autenti.