Czy mogę edytować pola w książce adresowej?

Nie można edytować pól w książce adresowej.