Czy mogę nadać uprawnienie do etykiet osobie spoza organizacji?

Nie. Możesz nadać uprawnienia do etykiet wyłącznie osobom w Twojej firmie.