Dlaczego dokument, który podpisałem przez Autenti Classic, nie jest widoczny na liście dokumentów.

Dokumenty podpisane przez Autenti Classic nie będą widoczne na liście dokumentów w Autenti. Jest to odrębna funkcjonalność niezwiązana ze standardowym procesem nadawania i podpisywania dokumentów na platformie.