Jaką mam pewność, że dokument podpisała faktycznie osoba, którą zaproszono do podpisania?

Dane osobowe podpisujących pochodzą od nadawcy dokumentu. Co do zasady weryfikacja odbiorców leży po stronie nadawcy dokumentu, a rolą platformy Autenti jest umożliwienie, wskazanej przez nadawcę osobie, dostępu do dokumentu i możliwości złożenia podpisu, za pomocą różnych metod uwierzytelnienia lub zdalnej identyfikacji tożsamości.

Podstawową daną, która jest weryfikowana jest adres e-mail. Należy pamiętać, aby dokumenty nadać na adres poczty elektronicznej, co do którego nadawca ma odpowiednią pewność, że jest adresem, którym posługuje się osoba podpisująca. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, w niektórych sytuacjach, zalecane jest stosowanie dodatkowych sposobów uwierzytelnienia, np. poprzez kod OTP (“one-time password”), który wysyłany jest SMSem pod numer telefonu odbiorcy. Bez jego użycia nie jest wówczas możliwe podpisanie dokumentu na platformie.

Autenti oferuje również inne, dodatkowe metody potwierdzenia tożsamości osoby fizycznej na odległość, w ramach usługi BROKER.ID (ID Check & Liveliness, ID Check & Selfie, ID
Check) lub możliwość skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.