Jakie dokumenty regulują funkcjonowanie Autenti?

Autenti świadczy usługi zaufania na podstawie Polityki Świadczenia Usług Zaufania, która określa rodzaje, zasady i warunki ich świadczenia, zgodnie Rozporządzeniem eIDAS, a także Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Autenti znajduje się na liście Niekwalifikowanych Dostawców Usług Zaufania prowadzonej przez Narodowy Bank Polski na zlecenie ministra właściwego ds. informatyzacji.

Dokumenty regulujące funkcjonowanie platformy Autenti oraz innych usług oferowanych przez spółkę Autenti można znaleźć na stronie internetowej autenti.com w zakładce “Regulaminy” lub bezpośrednio pod adresem https://autenti.com/regulaminy/. Znajdują się na niej m.in. Regulamin platformy Autenti, Polityka ochrony prywatności, Polityka Cookies czy Polityka świadczenia usług zaufania Autenti.