Czy Autenti gwarantuje integralność i autentyczność podpisywanych dokumentów?

Zabezpieczenie autentyczności i integralności treści dokumentu to podstawowa funkcjonalność wyróżniająca innowacyjną technologię Autenti od innych rozwiązań dostępnych na rynku.

Podpisywanie na platformie Autenti odbywa się w ściśle zdefiniowanym procesie, w którym od momentu nadania dokumentu do zakończenia jego podpisywania przez wszystkie wymagane osoby jest on przechowywany i udostępniany upoważnionym osobom z użyciem zaawansowanych mechanizmów informatycznych. Zastosowane zabezpieczenia uniemożliwiają zmianę treści, która byłaby niezauważona. Dla potwierdzenia procesowego zabezpieczenia, Autenti stosuje pieczęci elektroniczne oparte o kwalifikowany certyfikat, które są składane na dokumencie natychmiast po jego nadaniu oraz po zakończeniu podpisywania i umożliwiają za pomocą dodatkowej warstwy wizualnej Karty Podpisów oraz technicznej pliku jednoznaczne określenie złożonych podpisów, bez zmiany dokumentu udostępnionego podpisującym.

Stosowana pieczęć elektroniczna weryfikowana kwalifikowanym certyfikatem spełnia wymagania art. 36 eIDAS, w szczególności jest powiązana z dokumentem, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna w sposób automatyczny.

Dla przykładu otwarcie dokumentu podpisanego w Autenti w aplikacji Adobe Acrobat Reader weryfikuje, czy nie dokonano zmian w opieczętowanym dokumencie, a w przypadku takich zmian wyraźnie o nich informuje. Każdy dokument podpisywany w Autenti dodatkowo jest oznaczony kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu, który nie tylko gwarantuje integralność dokumentu, ale zapewnia także korzystanie z domniemania dokładności daty i czasu, jakie wskazuje.

Dodatkowo, Autenti oferuje cyfrowy Walidator e-podpisu - narzędzie umożliwiające weryfikację czy dany plik był podpisany na platformie Autenti.