Czy po usunięciu konta tracę dostęp do wykupionych certyfikatów kwalifikowanych?

Nie. Jeśli pamiętasz dane uwierzytelniające (login, kod PIN), nadal możesz używać swoich certyfikatów: