Jak anulować konto PRO lub Premium?

Z chwilą dokonania rejestracji na platformie Autenti pomiędzy Klientem a Autenti zostaje zawarta umowa na prowadzenie konta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez opcję “Usuń konto w Autenti”.

Za subskrypcję konta PRO Klient płaci za rok z góry. W przypadku anulowania konta PRO lub  PREMIUM przed upływem tego terminu, środki za niewykorzystane miesiące nie zostaną zwrócone.