Jak usunąć konto “Super administratora”?

Jeśli w organizacji występuje tylko jedno konto “Super administratora”, nie może zostać ono usunięte.

Aby to zrobić, konieczne jest dodanie nowego użytkownika o uprawnieniach “Super administratora” i wówczas możliwe będzie usunięcie pierwszego z kont.