Jakie uprawnienia ma Super Administrator, Administrator, Pracownik?

W ramach konta firmowego można rozróżnić następujące rodzaje kont:

1. Super Administrator

2. Administrator

3. Pracownik

Poniższa tabelka pokazuje uprawnienia w ramach poszczególnych typów kont.

  Super administrator Administrator Pracownik
Dodawanie wszystkich typów użytkowników  ✔️
Dodawanie użytkownika o typie konta: Pracownik ✔️ ✔️
Edycja danych wszystkich typów użytkowników ✔️
Edycja danych użytkowników o typie konta: Pracownik

✔️

✔️
Edycja danych swojego konta
(stanowisko, numer tel, imię i nazwisko)

 ✔️

   ✔️  ❌
Usunięcie każdego z typów użytkowników ✔️
Usunięcie użytkowników o typie konta: Pracownik ✔️ ✔️
Resetowanie hasła wszystkim typom użytkowników ✔️
Resetowanie hasła użytkownikom o typie konta: Pracownik ✔️ ✔️
Podgląd innych użytkowników należących do organizacji  ✔️ ✔️ ✔️
Edycja danych organizacji  ✔️ ✔️
Usunięcie konta organizacji ✔️

Dodawanie szablonów wiadomości

 ✔️

Dodawanie etykiet współdzielonych

✔️

Zakup kont PRO lub Premium dla pracowników

✔️

Udzielanie pracownikom dostępu do wszystkich dokumentów

✔️

Konfiguracja SSO

✔️

Konfiguracja API

✔️

Konfiguracja "kontroli odbiorców"

✔️

Generowanie kodów zapasowych na własnym koncie

✔️

✔️

✔️

Generowanie kodów zapasowych dla innych użytkowników

✔️